NAKAWA và người bán có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ người mua liên quan đến giao dịch tại công ty chúng tôi

Khi phát sinh tranh chấp, NAKAWA đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của quý khách hàng vào chất lượng dịch vụ của công ty và thực hiện theo các bước sau:

  • Bước 1: Quý khách hàng khiếu nại về hàng hóa của người bán qua email: NAKAWA@gmail.com
  • Bước 2: Bộ phận chăm sóc khách hàng của công ty sẽ tiếp nhận các khiếu nại của quý khách hàng, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì bên công ty sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ người mua để giải quyết tranh chấp đó
  • Bước 3: NAKAWA yêu cầu người mua và người bán phải cung cấp đủ thông tin liên quan đến giao dịch, hàng hóa.
  • Bước 4: Trong trường nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của NAKAWA thì công ty sẽ yêu cầu người mua đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.

Các bên bao gồm người bán, người mua sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với người bán hàng cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn cho khách hàng. Đối với NAKAWA sẽ có trách cung cấp những thông tin liên quan đến người mua và người bán nếu được người mua hoặc người bán (liên quan đến tranh chấp đó) yêu cầu.

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa 2 bên người mua, người bán, thì một trong 2 bên người mua và người bán sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên nhất là cho khách hàng.

0939.931.311
0939.931.311